Вимоги до оформлення доповіді

 

Доповіді надсилайте на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Бажаючі виступити на конференції мають також надіслати презентацію у форматі *.pptx на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Файл з доповіддю повинен бути у форматі *.docx або *.rtf.

Обсяг доповідей – не менше 5 сторінок.

Для всіх (!) елементів доповідей: текст формату А4, українською або англійською мовами в редакторі Microsoft Word, Times New Roman, кегль – 14 пт, стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – множник 1.

Параметри сторінки: розмір полів: ліве – 3,0 см, праве – 1,0 см, верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см.

 

У правому верхньому кутку (шрифт звичайний, без нахилу та підкреслювань):

- 1-й рядок: прізвище та ініціали авторів (українською, англійською);

- 2-й рядок: науковий ступінь та вчене звання (українською, англійською);

- 3-й рядок: посада, назва організації (українською, англійською);

- 4-й рядок: назва доповіді друкується великими літерами (українською, англійською), шрифт жирний, без нахилу та підкреслювань, по центру аркуша, без переносів і відокремлюється від тексту одним вільним рядком зверху та знизу.

 

Через один рядок відступу друкується доповідь.

 

Основний текст ділиться на розділи:

анотація та ключові слова (українською, англійською),

вступ, основна частина, висновки (мовою доповіді),

список використаних джерел (українською, транслітерація латиницею).

 

Основний обсяг доповіді присвячується викладу власних думок за виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму доповіді.

Ілюстрації виконуються якісно, в графічних редакторах, розміщуються в тексті з усіма необхідними підписами. Нумерація для них наскрізна.

Розмір шрифту на графіках та діаграмах повинен бути таким же, як в основному тексті доповіді.

 

Структура основного тексту доповіді

 

  1. Анотація. Для доповідей подається анотація англійською та українською мовами. Анотація повинна містити: предмет, тему та мету доповіді; метод (методи) або методологію проведення досліджень; результати досліджень; висновки та область застосування результатів досліджень (українською, англійською).

 

  1. Ключові слова (українською, англійською).

 

  1. Вступ. У вступі доцільно коротко висвітлити актуальність теми, узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означена доповідь; виокреслити об’єкт, предмет, мету дослідження.

 

  1. Основна частина. Цей розділ найбільший, обсягом до 2/3 доповіді, з викладенням основного матеріалу дослідження.

 

  1. Висновки. Висвітлити висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми.

 

  1. Список використаних джерел. Список використаних джерел (References) оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання” (українською, транслітерація латиницею).

 

 

Вимоги до оформлення тез доповіді

 

Тези доповіді надсилайте на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Файл з тезами повинен бути у форматі *.docx або *.rtf.

Обсяг тез – до 5 сторінок.

Для всіх (!) елементів тез доповіді: текст формату А4, українською або англійською мовами в редакторі Microsoft Word, Times New Roman, кегль – 14 пт, стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – множник 1.

Параметри сторінки: розмір полів: ліве – 3,0 см, праве – 1,0 см, верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см.

 

У правому верхньому кутку (шрифт звичайний, без нахилу та підкреслювань):

У правому верхньому кутку (шрифт звичайний, без нахилу та підкреслювань):

- 1-й рядок: прізвище та ініціали авторів (українською, англійською);

- 2-й рядок: науковий ступінь та вчене звання (українською, англійською);

- 3-й рядок: посада, назва організації (українською, англійською);

- 4-й рядок: назва тез доповіді друкується великими літерами (українською, англійською), шрифт жирний, без нахилу та підкреслювань, по центру аркуша, без переносів і відокремлюється від тексту одним вільним рядком зверху та знизу.

 

Через один рядок відступу друкуються тези доповіді.

 

Основний текст ділиться на розділи:

вступ,

основна частина, висновки,

список використаних джерел.

 

Основний обсяг тез доповіді присвячується викладу власних думок за виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез доповіді.

Ілюстрації виконуються якісно, в графічних редакторах, розміщуються в тексті з усіма необхідними підписами. Нумерація для них наскрізна.

Розмір шрифту на графіках та діаграмах повинен бути таким же, як в основному тексті тез доповіді.

 

Структура основного тексту тез доповіді

 

  1. Вступ. У вступі доцільно коротко висвітлити актуальність теми, узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези; виокреслити об’єкт, предмет, мету дослідження.

 

  1. Основна частина. Цей розділ найбільший, обсягом до 2/3 тез доповіді, з викладенням основного матеріалу дослідження.

 

  1. Висновки. Висвітлити висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми.

 

  1. Список використаних джерел. Список використаних джерел (References) оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання” українською мовою та транслітерацією на латиниці.

 

 

Зразок оформлення доповідей