Вимоги

Доповідачам на конференції необхідно:

створити відеозапис свого виступу у форматі mp4 з роздільною здатністю HD (720p) або FullHD (1080p) тривалістю до 15 хвилин українською або англійською мовою та надіслати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Відеозаписи усіх виступів будуть заздалегідь розміщені на YouTube каналі конференції з посиланнями на сайті конференції для попереднього перегляду учасниками. Доповідач у визначений програмою конференції час буде стисло презентувати свою доповідь та відповідати на питання.

 

Для публікації матеріалів у збірнику необхідно:

Вимоги до оформлення доповіді:

Файл з доповіддю повинен бути у форматі *.docx або *.rtf.

Обсяг доповідей – не менше 5 сторінок.

Для всіх (!) елементів доповідей: текст формату А4, українською або англійською мовами в редакторі Microsoft Word, Times New Roman, кегль – 14 пт, стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – множник 1.

Параметри сторінки: розмір полів: ліве – 3,0 см, праве – 1,0 см, верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см.

Основний обсяг доповіді присвячується викладу власних думок за виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму доповіді.

Ілюстрації виконуються якісно, в графічних редакторах, розміщуються в тексті з усіма необхідними підписами. Нумерація для них наскрізна.

Розмір шрифту на графіках та діаграмах повинен бути таким же, як в основному тексті доповіді.

 

Структура основного тексту доповіді

 

  1. Анотація. Для доповідей подається анотація англійською та українською мовами. Анотація повинна містити: предмет, тему та мету доповіді; метод (методи) або методологію проведення досліджень; результати досліджень; висновки та область застосування результатів досліджень (українською, англійською).

 

  1. Ключові слова (українською, англійською).

 

  1. Вступ. У вступі доцільно коротко висвітлити актуальність теми, узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означена доповідь; виокреслити об’єкт, предмет, мету дослідження.

 

  1. Основна частина. Цей розділ найбільший, обсягом до 2/3 доповіді, з викладенням основного матеріалу дослідження.

 

  1. Висновки. Висвітлити висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми.

 

  1. Список використаних джерел. Список використаних джерел (References) оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання” (українською, транслітерація латиницею).

 

Зразок оформлення доповідей

 

 

Вимоги до оформлення тез доповіді

 

Тези доповіді надсилайте на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Файл з тезами повинен бути у форматі *.docx або *.rtf.

Обсяг тез – до 5 сторінок.

Для всіх (!) елементів тез доповіді: текст формату А4, українською або англійською мовами в редакторі Microsoft Word, Times New Roman, кегль – 14 пт, стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – множник 1.

Параметри сторінки: розмір полів: ліве – 3,0 см, праве – 1,0 см, верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см.

Основний обсяг тез доповіді присвячується викладу власних думок за виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез доповіді.

Ілюстрації виконуються якісно, в графічних редакторах, розміщуються в тексті з усіма необхідними підписами. Нумерація для них наскрізна.

Розмір шрифту на графіках та діаграмах повинен бути таким же, як в основному тексті тез доповіді.

 

Структура основного тексту тез доповіді

 

  1. Вступ. У вступі доцільно коротко висвітлити актуальність теми, узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези; виокреслити об’єкт, предмет, мету дослідження.

 

  1. Основна частина. Цей розділ найбільший, обсягом до 2/3 тез доповіді, з викладенням основного матеріалу дослідження.

 

  1. Висновки. Висвітлити висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми.

 

  1. Список використаних джерел. Список використаних джерел (References) оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання” українською мовою та транслітерацією на латиниці.

 

Зразок оформлення тез доповіді